עיאד נסאר-שימה

מנהל חטיבת הביניים תיכון ברנקו וייס עין נקובה-עין ראפה
פרטים נוספים