עופר שמחה

מנהל בית הספר ברנקו וייס רמלה
פרטים נוספים