ניזאר-ניר דעקה

מנהל בית הספר ברנקו וייס עין נקובה-עין ראפה