נטע קוסובסקי

מנהלת החטיבה העליונה בביה"ס ברנקו וייס החקלאי, פרדס חנה
פרטים נוספים