נועה שפי

מנהל החטיבה העליונה תיכון ברנקו וייס ע"ש רבין, מזכרת בתיה
פרטים נוספים