משה הרשקוביץ

מנהל בית הספר ברנקו וייס החקלאי, פרדס חנה