יוסי שוורץ

מנחה פדגוגי, מוביל הליווי הפדגוגי במערכת החינוך העל יסודי במועצה המקומית חורה