ידידיה עציון

מנהל בית הספר ברנקו וייס קשת, מזכרת בתיה
פרטים נוספים