מדין וקסלבאום

מנהלת בית הספר ברנקו וייס ע"ש אנה פרנק, סאסא
פרטים נוספים