הילה אלון

מנהל חטיבת הביניים, תיכון ע"ש הרצוג, בית חשמונאי
דוא"ל
פרטים נוספים