חנה רכטמן

מנהל בית הספר ברנקו וייס תחכמוני, חדרה
פרטים נוספים