דודו מואטי

מנהל בית הספר ברנקו ע"ש שוסטר, טבריה
פרטים נוספים