דובי ארבל

מנהל בית ספר מיתרים ברנקו וייס, רעננה
פרטים נוספים