אפרת זיו

מנהלת בית הספר ברנקו ע"ש הרצוג, בית חשמונאי
פרטים נוספים