איתמר טס

מנהל בית הספר ברנקו וייס אתגרי, בית שמש
פרטים נוספים