אורטל קשת

מנהל החטיבה העליונה, תיכון ע"ש הרצוג, בית חשמונאי
דוא"ל
פרטים נוספים