חגי אהרוני

מנהל חטיבת הביניים תיכון ברנקו וייס אור, צור הדסה
פרטים נוספים