קורס המנחים הפדגוגיים של המכון יפתח בקרוב

No Image

מטרות הקורס

פיתוח מקצועי-פדגוגי: בוגרי הקורס יהיו מנחים פדגוגיים המצויים בתפישות ובגישות ברנקו וייס להוראה טובה, קרי, הוראה לשם הבנה, למידה הבנייתית, תשעת העקרונות הפדגוגיים ועוד.

פיתוח מקצועי - הנחיית קבוצות: בוגרי הקורס יהיו בעלי מיומנויות הנחיית חשיבה של קבוצות ושל יחידים, וכן מיומנים באימון פדגוגי למורים.

היכולות המצופות בסיום ההכשרה

  1. יכולת להבין שיעור - לזהות מימדים שונים בשיעור ובאינטראקציות בין המורה לתלמידים ובינם לבין עצמם, להיות ער להכרעות פדגוגיות בשיעור, לזהות נקודות מפנה מרכזיות (critical moments) וכיוצ"ב.
  2. יכולת לנהל שיח פדגוגי משמעותי עם המורה על השיעור בעקבות צפייה בשיעורים, בעקבות ניתוח תוצרי תלמידים, בעקבות צפייה במורה מנחה מורים אחרים.
  3. יכולת להנחות קהילת מורים לומדת – 
    • המיומנות להוביל תהליכי למידה קבוצתיים ובקידום החשיבה של הקבוצה ושל היחידים בה
    • המיומנות לזמן ללומדים תהליכי חשיבה משמעותיים המקדמים למידה והבנה של התכנים הנלמדים.
    • היכולת לעצב תרבות/אקלים של חשיבה טובה בתהליכים של קהילת מורים.

 

תפתחנה שתי קבוצות, האחת באזור הצפון והאחרת באזור המרכז.