קוראים כותבים – תכנית כתיבה לבתי ספר יסודיים

תלמיד כיתה ג' במשימת כתיבה בנושא "עזרה לחבר במצוקה"

 

במשימת כתיבה: "דו-שיח"

 • אבי: שגיא אתה לא מבין מה קרה לי היום בבית הספר
 • שגיא: תספר לי על זה
 • אבי: אתה לא מבין היום כל הזמן הציקו לי בבית הספר
 • שגיא: אז תלך ממנו
 • אבי: אבל הם כל הזמן רודפים אחרי
 • שגיא: איך הרגשת?
 • אבי: הרגשתי לא טוב והייתי עצוב
 • שגיא: גם אני מרגיש לא טוב בגלל מה שקרה לך
 • אבי: אני רוצה למצוא פתרון אחר
 • שגיא: והצלחת להתאפק כל הזמן?
 • אבי: אני לא, התאפקתי כל הזמן ובסוף הרבצתי.
 • שגיא: אולי בפעם הבאה לא תרביץ.

נתונים שונים מעידים על קושי מתמשך ביכולות האורייניות של ילדי ישראל. עוד עולה שפערים שנוצרים בגיל הרך רק הולכים ומתרחבים ככל שהילדים גדלים. הדבר ניכר בהישגים של אוכלוסיות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל, הן במבחנים סטנדרטיים בשפה העברית, כגון מבחני המיצ"ב, והן במבחנים המתמקדים בתחום הדעת, כגון מבחני הבגרות.

כדי להתמודד עם אתגר זה, פיתח מכון ברנקו וייס את התכנית קוראים כותבים על בסיס תפיסת הפדגוגיה מבוססת הכתיבה – במטרה להעצים את המסוגלות האוריינית של תלמידי בית הספר היסודי.

בתכנית לומדים המורים כיצד להוביל את תלמידיהם לכדי התנסות חווייתית, מצמיחה ומעצימה – באופן הדרגתי ומונחה – בתהליכי קריאה, שיחה וכתיבה.

במסגרת כיתת האם ההטרוגנית, בקבוצות וככיתה, התלמידים מקיימים דיאלוג סביב תכנים הנוגעים לעולמם ולתחומי העניין שלהם. בהדרגה הם עוברים לעסוק במגוון סוגיות חברתיות ודיסציפלינריות.

התכנית שואבת גם מן הפדגוגיה הדיאלוגית, בכך שהיא שמה דגש על היכרות השותפים לקהילה הלומדת – תלמידים ומורים - זה עם זה, ועל טיפוח כבוד הדדי לתרבות, לשפה ולידע שמביאים עימם השותפים לקהילה – ממגוון התלמידים הנוכחים בה ועד המורים המובילים אותה.

התכנית פותחה במטרה להעצים את המסוגלות האוריינית של תלמידי בית הספר היסודי

גואטמלה 4 - כיתה לומדת

על מנת לזמן בפני התלמידים את היכולת להפיק תוכן כתוב באופן עצמאי, בנושאים, בהקשרים ובתוצרים טקסטואליים מגוונים, המורים מבצעים פעילויות פדגוגיות מובנות ומושכלות המובילות את התלמידים אל הכתיבה.

התכנית מייחסת חשיבות רבה לפעולת הכתיבה כאופנות אוריינית מורכבת ותובענית באופן מיוחד (4 אופנויות השפה הן קריאה, כתיבה, האזנה ודיבור). המורה שואפת לאפשר למגוון התלמידים בכיתה לתת ביטוי כתוב לעולמות השיח והידע האישיים שלהם, להכיר זה את עולמו החברתי/תרבותי של זה, להיחשף לשיח האקדמי-מדעי שהיא מייצגת ולהתנסות בו.

תלמידת כיתה ד' במשימת כתיבת מכתב בנושא "חברות"

 

לחברי היקר שלום רב,

אני רוצה מאד לשוב להיות חברה שלך ואני נורא נורא מתגעגעת אליך.

אתה חושב שנוכל לחזור להיות חברים? אני מקווה שאתה סולח לי ושאתה סולח לי על זה שאמרתי לך ילד רע וגועלי וטיפש. לא התכוונתי שתפגע מזה.

אני סולחת לך על זה שאמרת לי טמבלית את טפשה פי 6.

אני מקווה שתסלח לי. תתקשר אלי אם אתה סולח.

ממני שיר

ומה קורה בבית הספר?

קוראים כותבים מופעלת במסגרת שיעורי העברית בהובלת המחנכת. צוות המחנכות, בהנחיית המנחה מטעם מכון ברנקו וייס, מתכננות את המהלך השלם של כל מקבץ – על ששת השיעורים המרכיבים אותו – וזאת בטרם החלו בביצועו. המורות מכינות יחד את החומרים הנדרשים לביצוע השיעורים במקבץ וקובעות את התכנים. התכנית מעוצבת על פי היכרותן של המורות עם התלמידים, מטרותיהן כמחנכות ובהתאם לתכנית הלימודים.

 

גואטמלה 1 - קיר כתיבה

 

הכשרת צוות המורות המלמדות את התכנית בכיתותיהן מאופיינת בהדרגתיות ובאינטנסיביות ויוצרת חיבור פעיל, בלתי-אמצעי ורפלקטיבי בין הלמידה המשותפת של הצוות כקבוצה לבין העבודה בכיתות.

כדי שבית הספר יוכל בתוך מספר מועט של שנים (בין שנתיים לשלוש) להפעיל את התכנית באופן עצמאי, נבחרת מורה מתאימה כמובילת התכנית. היא מקבלת הכשרה וליווי נוספים על מנת שתוכל להכשיר מורים בביצוע התכנית בהמשך, כמובילה פדגוגית בבית הספר.

 

המורות מכינות יחד את החומרים הנדרשים לביצוע השיעורים במקבץ וקובעות את התכנים

דוגמה למקבץ שיעורים בנושא חברות שתכנן צוות מחנכות כיתות ג'-ד'

 

מקבץ שיעורים בנושא חברות - 800

גואטמלה - נתנאל

 תלמיד כיתה ג' כתב על דבר שרצה - אך קיבל דבר אחר. נכתב במסגרת מקבץ בנושא בעלי חיים

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: כתיבה תגיות: בית ספר יסודי
עוד על הנושא
פדגוגיה מבוססת כתיבה במכון ברנקו וייס
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים נושאים: כתיבה מחוללת הבנה
גלריה של כתיבה
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: מה חשוב הנוער של היום?
פדגוגיה מבוססת כתיבה: עקרונות מנחים
סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מורי על יסודי נושאים: כתיבה מחוללת הבנה
תפיסות מובילות