קהילות משמעות

קהילת משמעות היא קהילה שהפרט קשור אליה בזיקה חזקה, והיא בעלת סדירות הוגנת המאפשרת לו להיות בעל משמעות מדי פעם. יצירה והשתייכות לקהילת משמעות מקצועית תקדם התפתחות.

עוד על קהילות משמעות במאמרו של ד"ר שמעון אזולאי האדם שמעבר לפדגוגיה מוטת העתיד: על משמעות וקהילות משמעות.

מתוך אתגרי חינוך (3) | כתב העת של בתי הספר האתגריים ברנקו וייס.

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים