קהילה מקצועית לומדת בבית הספר

קהילה מקצועית לומדת היא קבוצה של אנשי מקצוע הבוחנים באופן משותף את הידע והפרקטיקות שלהם (בירנבוים 2009). מורים בקהילה מקצועית לומדת נפגשים ודנים בהם במטרה להשתפר מבחינה מקצועית, בקביעות, חוקרים את הקשר בין הפרקטיקה לבין תוצרי הלמידה של תלמידיהם, מנתחים את תהליכי ההוראה והלמידה, מסיקים מסקנות ומבצעים שינויים במטרה לשפר את ההוראה שלהם ואת הלמידה של תלמידיהם (בלנגה, לנדלר-פרדו ושחר, 2011). 

קהילה מקצועית לומדת, במובן הרחב של המושג, יכולה להתקיים בהרכבים שונים ומגוונים.

קהילה מקצועית לומדת מעוגנת בתפיסת בית הספר כ"ארגון לומד" – ארגון שבו "כולם לומדים", והלמידה אינה נחלתם של התלמידים בלבד, אלא היא רכיב מרכזי בהתפתחות המקצועית של המורים עצמם (בירנבוים, 2009; סנג'י, 1998).

No Image

סוג: חומר רקע ומידע קהל יעד: מנהלים