פיסיקה לכל – עקרונות מדע החומר והאנרגיה / פול ג' היואיט

פיסיקה לכל061
אזל

הספר “פיסיקה לכל” עוסק במהותה של הפיסיקה: חוקי הטבע והקשרים הענפים שבין מכלול התופעות. הרעיונות הפיסיקליים הנסקרים בספר מוצגים בצורה בהירה ומובנת לכל, תוך התמקדות בהיבט המושגי, בשונה מהתמקדות בהיבט הטכני-חישובי. פרקי הספר השונים מלווים בתרגילים רבים. הספר מיועד למורים ולתלמידים בחטיבות הביניים ובחטיבה העליונה, לסטודנטים ולמשתלמים, כולל אלו שעיקר התמחותם במקצועות הלא מדעיים..

734 עמודים
מחיר: 175 ש"ח

תוכן העניינים

תוכן מפורט 
לתלמיד 
למורה 
אלבום התמונות של פיסיקה לכל 
1. מדע מהו

חלק א' מכניקה  

2. תנועה על קו ישר 
3. תנועה במסלול לא ישר 
4. פרק חוקי התנועה של ניוטון 
5. תנע 
6. אנרגיה 
7. תנועת סיבוב 
8. כבידה
9. תנועת לוויינים

חלק ב' תכונות החומר

10. המבנה האטומי של החומר 
11. מוצקים
12. נוזלים
13. גזים ופלזמה 

חלק ג' חום

14. טמפרטורה, חום והתפשטות 
15. מעבר חום 
16. שינויים במצב הצבירה 
17. תרמודינמיקה 

חלק ד' קול

18. תנודות וגלים 
19. קול 
20. צלילי מוסיקה  

חלק ה' חשמל ומגנטיות

21. אלקטרוסטטיקה 
22. זרם חשמלי 
23. מגנטיות 
24. השראה אלקטרומגנטית

חלק ו' אור

25. תכונות האור 
26. צבע 
27. החזרה ושבירה (חלק 1, חלק 2)
28. גלי אור (חלק 1, חלק 2)
29. פליטת אור 
30. קוונטים ואור

חלק ז' האטום והגרעין

31. האטום והקוונטים 
32. גרעין האטום ורדיואקטיביות 
33. ביקוע גרעיני והיתוך גרעיני

חלק ח' יחסיות

34. תורת היחסות המצומצמת (חלק 1, חלק 2)
35. תורת היחסות הכללית  

סוף דבר

נספח א' מערכות היחידות

נספח ב' עוד על תנועה

נספח ג' עוד על וקטורים

נספח ד' גידול מעריכי וזמן הכפלה

מונחים

מפתח

מקור הצילומים

דברי תודה

 

 

 

סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים פורמט: pdf נושאים: תפיסה/תפישה