כתיבה מחוללת הבנה בבית הספר היסודי הר נבו

בהר נבו מבינים וכותבים

בבית הספר הר נבו בתל אביב מקיימים בכיתות ב' ו-ג' את תכנית כתיבה מחוללת הבנה, בהנחיית מכון ברנקו וייס.

כל שעת כתיבה כוללת פעילות מטרימה המתאימה למשימת הכתיבה, הנדרשת מהתלמידים.

פעילות מטרימה זו מסייעת לתלמידים בהתנעת הכתיבה, שליפת פרטי תוכן מהזיכרון ובהעלאת מודעות התלמיד למאפיינים המבניים של הטקסט ועוד. התלמידים כותביםטקסטים מסוגים שונים ומשתפים זה את זה בטקסטים שכתבו. המורה כותבת משוב חיובי בלבד המחזק את יכולותיהם.

 

על כתיבה מעלון בית ספר הר-נבו - דצמבר 2017

סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: כתיבה מחוללת הבנה תגיות: אוריינות
האנשים שלנו
ניבה ברדה - ראש תחום פדגוגיה מבוססת כתיבה
ניבה ברדה
עוד על הנושא
כתיבה מחוללת הבנה - כתיבה בתחומי דעת רבי-מלל
סוג: עשייה במכון קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf נושאים: כתיבה מחוללת הבנה