העברה (transfer)

יישום של תכנים או מיומנויות להקשר אחר מזה שבו נלמדו; הוראה המטפחת חשיבה מעודדת העברה באופן מתוכנן. (ראו, סלומון ופרקינס, “דרכי החתחתים המוליכות להעברה”, פרקינס ועמיתים, נופי החשיבה, מכון ברנקו וייס, 2000).

סוג: מילון מונחים נושאים: העברה