הון אינטלקטואלי / תומס א' סטיוארט

הון אינטלקטואלי הוא סך כל הדברים הידועים לארגון מסוים. בעולמנו התחרותי, מידע וידע הם נשק וחשיבותם וכוחם עולים על אלה של המשאבים הטבעיים, של המפעלים הגדולים או של חשבונות הבנקים השמנים. זהו עולם שבו ההצלחה היא מנת חלקם של הארגונים שיודעים כיצד לעשות שימוש בהון אינטלקטואלי.

281 עמודים
מחיר: 89 ש"ח

תוכן העניינים

הקדמה 
תודות

חלק ראשון: עידן המידע

    פרק ראשון: כלכלת הידע 
    פרק שני: ח?ברות הידע 
    פרק שלישי: עובד הי?דע

חלק שני: הון אינטלקטואלי

    פרק רביעי: הזהב החבוי 
    פרק חמישי: מפת האוצר 
    פרק שישי: הון אנושי 
    פרק שביעי: הון מ?בני (1) - ניהול ידע  
    פרק שמיני: הון מ?בני (2) - הסכנה של השקעת יתר בידע 
    פרק תשיעי: הון לקוחות - מלחמות ובריתות

חלק שלישי: הרשת

    פרק עשירי: כלכלת המידע החדשה 
    פרק אחד-עשר: הארגון המרו?שת 
    פרק שניים-עשר: הקריירה שלך בעידן המידע 

אחרית דבר
נספח: כלים למדידת הון אינטלקטואלי ולניהולו 
הערות 

סוג: ספרות קהל יעד: מנהלים פורמט: pdf
האנשים שלנו
אודליה ורדי - מנהלת המרחב לצמיחה מקצועית
אודליה ורדי
עוד על הנושא
מיזוג החשיבה בלמידה - חוברת 3
סוג: ספרות קהל יעד: תלמידים נושאים: פתרון בעיות
ספרים